Udskriv denne side

Lokalforening i kolding arbejder for bedre kenskab til diabetes

Diabetesforeningens lokalforening i Kolding arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og enkelte diabetiker.

Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes.

Vi går i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikernes interesser.

Vi er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af vores erfaringer med sygdommen.

Vi vil gerne styrke kommunikationen med medlemmerne med det formål at finde ud af, hvad lokalforeningen kan gøre til gavn for jer.

Vi vil gerne i dialog med repræsentanter for børnefamilie- og ungegrupperne.

Vi vil meget gerne høre fra jer om de ploblemer I må have i forbindelse med jeres sygdom.Vi vil samle disse informationer sammen, og i det omfang det er muligt at følge op over for de relevante myndigheder, det være sig både kommune, praktiserende læge, sygehus o.a.

Bliv frivillig

Du kan også yde et stykke frivilligt arbejde for Diabetesforeningen - hvad enten det er af politisk karakter - støtte op om indsamlingerne til fordel for børn med diabetes. Alle er velkommen.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med. kolding@diabetes.dk