Udskriv denne side

Beretning 2020-2021

 

Berlok21

Beretning fra Diabetesforeningens lokalforening I Kolding kommune for2020 og 2021.

Vi er heldigvis ved at komme ud af en ekstraordinær situation, og er vedat vende tilbage til normale tilstande.Den ekstraordinære situation medfører, at denne beretning omfatter 2år, 2020 og 2021.Selv om den gælder for 2 år, er der ikke sket meget, men nu skal der gangi aktiviteterne, og det vil vi bede jer om indspark til.Pr. 24/3 2022 havde lokalforeningen 1369 medlemmer mod 1071pr. 20/2 2020.I Kolding kommune er 4150 diagnosticerede med type 2, svarende til 4,4% af befolkningen.Antallet af udiagnosticerede skønnes at være 1316 og 6225 harprædiabetes.Inden Danmark coronalukkede havde vi sammen med andrepatientforeninger og Sundhedscentret et velbesøgt arrangement ompårørende den 28/1 2020.Generalforsamlingen blev afholdt den 24/2, hvor vi efterfølgende fikinformation om hvad vi kan forvente af støtte fra kommunen.Så lukkede DK ned, og vi levede først op igen den 26/9 2021 med en tur tilSort Sol syd for Ribe med 40 deltagere. Det var fantastisk igen at væresammen med ligestillede.Den 7/10 fik vi besøg af Catharina Devantier, der fortalte om fødder oghvad vi skal være opmærksomme på. Vi var 30.

2I den seneste beretning fortalte vi om samarbejdet med Sundhedscentret.Dette udmøntede sig ved et foredrag af Hanne Kobberø den 9/11 omdiabetes og seksualitet med 40 deltagere.Den 12 og 13/11 markerede vi Verdens Diabetes Dag ved stande på 2apoteker, Ulveapoteket og Løveapoteket i Storcentret.Der har været afholdt et møde med kommunen om bevilling afteststrimler og glukosemålere.Med stor glæde kan vi fortælle, at vi har fået enmotivationsgruppeinstruktør, der nu er i gang med det andet hold. Detførste nåede at blive gennemført i efteråret inden DK lukkede ned igen,og det andet er startet i begyndelsen af marts 2022.Coronaen har også medført, at vi kun få gange har passet infokontoret iSundhedscentret. Som følge af, at ingen har mødt har benyttet sig af denmulighed for at tale med bestyrelsen, har vi lukket denne aktivitetforeløbig i 1. halvår 2022.

Som følge af den særlige situation har vi fået dispensation således, at derikke blev afholdt generalforsamling i 2021 og denne generalforsamlingafholdes efter fristens udløb.Dispensationen gælder også antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skalvære mindst 3.Vi er kun 2, så vi har brug for friske kræfter.

Indtil videre har vi et arrangement på tapetet, og det finder sted den 27/42022 på sundhedscentret, hvor Heidi Neumann bl. A. vil fortælle om denye kostråd.

3Som nævnt i begyndelsen vil vi meget gerne høre fra jer, om hvad I gernevil høre om.

Der har kun været afholdt få bestyrelsesmøde, det meste er aftalt overtelefonen.Tak til bestyrelsesmedlemmerne (Klaus) for indsatsen i perioden.

Hermed overgives beretningen til forsamlingen.