Udskriv denne side

Diabetes og arbejdsliv

 


Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen søger deltagere til et  forskningsprojekt om type 2-diabetes og arbejdsliv 

Fortæl om dine erfaringer med type 2-diabetes og arbejdsliv 
På Steno Diabetes Center Copenhagen vil vi gerne vide mere om, hvordan arbejdslivet er, når man har type 2-diabetes. Vi håber derfor, at du vil hjælpe os ved at deltage i en workshop. 
Vi søger at få indblik i, hvad der medvirker til, at personer med type 2-diabetes enten forbliver på arbejdsmarkedet eller forlader det. Vi vil derfor gerne undersøge erfaringer og problemer knyttet til sygdommen og arbejdslivet for at kunne afdække, hvad der skal til, for at personer med type 2diabetes kan opretholde et meningsfuldt arbejdsliv på trods af deres sygdom.
Vi har allerede afholdt workshops i København og Helsingør, og nu vil vi gerne brede undersøgelsen ud til også at have deltagere med fra Jylland. 
Derfor søger vi personer fra Trekantsområdet, som er eller har været på arbejdsmarkedet, samtidigt med at de har haft type 2-diabetes til at deltage i en workshop.

Tid, sted og praktik Workshoppen foregår onsdag den 4. april kl . 17.00 - 20.0 0 på Sundhedscenter Kolding ,  Sygehusvej 6, 6000 Kolding. Vi trakterer med aftensmad og kaffe, te, mv. til workshoppen. Udgifter til befordring refunderes af Diabetesforeningen.

Tilmelding Tilmeld dig workshoppen ved at sende en mail til uddannelseskonsulent Simon Stefansen, Diabetesforeningen på sis@diabetes.dk eller ved at ringe på 30 65 45 35. 
Hvis du har nogen spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Simon
Fortrolighed Alle personlige informationer, som du måtte vælge at dele med Steno Diabetes Center Copenhagen ved at deltage i et workshop, vil blive anonymiseret og behandlet strengt fortroligt, så ingen andre vil kunne lede informationerne tilbage til dig