Udskriv denne side

Hjælpemidler og Diabetes

Ny hjælpemiddelaftale
Kolding kommune har via samarbejdet i indkøbsfællesskabet Kom
Udbud indgået en ny aftale med Reamed.
Kommunen har sendt besked herom til de diabetikere, der har
bevilling til hjælpemidler.
Hvis der er nogle, der har spørgsmål/problemer i den forbindelse,
er I velkommne til at rette henvendelse til jeres lokale
diabetesforening.
Det kan ske ved at sende en mail til kolding@diabetes.dk og/eller
ringe til John Arne Sørensen på 30284625.
I er også velkomne til at kontakte os på Sundhedscentret i
Infokontoret.
Meddelelse om tid sendes løbende.
Med venlig hilsen
Diabetesforeningens lokalforening i Kolding kommune

Med venlig hilsen

Bestyrelsen