Udskriv denne side

Hjælpemidler og Diabetes

Her er mail fra Kolding kommune om hvilke produkter, der er valgt.
I følge indkøbschefen i kommunen, er udvalget gældende for alle kommunerne, der har deltaget i udbuddet.
Vi sætter mailen på vores hjemmeside.
De pågældende kommuner i Syddanmark, er Esbjerg med Fanø, Sønderborg, Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Odense og Svendborg.

Med venlig hilsen og god ugeende

Kolding Kommune har pr. 1. december 2014 indgået ny kontrakt med ReaMed

 

Det betyder for dig, der har bevilling efter Servicelovens § 112, at du efter1. december 2014 skal bestille dine produkter hos ReaMed.  på tlf 97934600 eller email  reamed@reamed.dk

M.v.h

Kolding Lokaldforening.  kolding@diabetes.dk

 

 


JAS

Hej!

Vi kan oplyse, at der er indgået kontrakt med Mediq Danmark.
Af vedhæftede tilbudsliste fremgår hvilke produkter, der er valgt.
De enkelte kommuner arbejder på højtryk for at informere brugerne direkte.

God weekend!


Venlig hilsen
Elin Karlsson
Fuldmægtig

 


Orientering fra Kommunikation og Hjælpemidler

Kolding Kommune har pr. 1.3.11 indgået nye indkøbsaftaler på diabetesprodukter, som bevilges efter servicelovens § 112.
Dette betyder, at borgeren fremover skal handle direkte ved MediqDanmark:

Mediq Danmark, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby,  tlf. 33256969Åbningstider: 8-16, fredag 8-15. Derudover kan der bestilles via brev, fax, e-mail: diabetes@mediqdanmark.dk eller hjemmeside www.mediqdiabetes.dk.Alle borgere, der er omfattet af aftalen, vil få et brev fra Kommunikation og Hjælpemidler inden d. 1.3.11.


Venlig hilsen
Helle Vibeke Nyborg Rasmussen
Sundhedschef

 

Til medlemmerne af diabetesforeningen i Kolding kommune

Udlevering af blodsukkermålingsapparater, strips og kanyler er ændret fra 1. marts 2011, således at disse kun udleveres fra Mediq og ikke længere fra apoteket.

Endvidere er der sket en begrænsning af udvalget af materialer. Har i problemer med dette, er bestyrelsen rede til at hjælpe. Dette gælder også hvis der er andre forhold i er utilfredse med. Vi vil være behjælpelig med at bringe disse forhold videre til rette vedkommende.

Vi ønsker fortsat at høre fra medlemmerne i Christiansfeld.Lunderskov og Vamdrup, hvad vi kan gøre i jeres nærområde, ligesom vi meget gerne hører fra familierne med børn med diabetes og de unge, hvad lokalforeningen kan gøre for jer.

Den 3. JUNI 2012 er der landsindsamling under titlen Støt Børn med Diabetes, forkortet SBD.

Vi deltog sidste år i landsindsamlingen den 6.juni og opnåede et meget flot resultat sammenlignet med de andre kommuner.

Det vil vi meget gerne gøre endnu bedre til gavn for alle diabetikere, og opfordrer jer til at melde jer som indsamlere. Det drejer sig om et par timer, og på indsamlingsstedet vil der blive budt på kaffe og brød inden i går ud, og på en bid brød når i kommer tilbage.

For de af jer der ønsker at få mere at vide om livet som diabetiker er der mulighedfor at deltage i en motivationsgruppe. Det strækker sig over 12 gange, og der fokuseres på kost (madlavning), motion og egen omsorg.Er tilslutningen stor nok, vil der blive startet grupper i Kolding og Lunderskov/Vamdrup.

I kan henvende jer til John Arne Sørensen, 30284625 og Lizzi Schleyer, 28969446

Kolding Sygehus og Kolding kommune har etableret en diabetesskole. I kan få nærmere at at vide hos Lisbeth Østerlund, 79797280/21267307, lioe@kolding.dk

Fra 1. april bliver det dyrere at sende breve. Da de fleste af jer bruger adb og har mail adresser, vil vi opfordre jer til at sende disse til kolding@diabetes.dk Så har vi meget bedre mulighed for at orentere jer om, hvad der foregår i foreningen.

Vi kan også meget bedre og hurtigere løse de problemer i måtte have.

Som sagt, hold jer ikke tilbage, vi hører gerne fra jer.

Kontakt venligst formanden på johnarnesorensen@gmail.com eller 30284625

Med venlig hilsen

Bestyrelsen