Udskriv denne side

Referat 2018

 

reflok 051218

Referat af møde i bestyrelsen for Diabetesforeningens lokalforening for Kolding kommune 28/11 2018 hos Else

 

Deltagere: Else Christiansen, Inger Irene Hansen, Klaus Hynkemejer, Knud Schwencke, Per Klingenberg og John Arne Sørensen.

 

1.   Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.   Godkendelse af referat fra mødet 29/8

Godkendt

3.   Økonomi

41.592 kr.

Mangler afregning for juleudflugt og Gram Slot

4.   Siden sidst

JAS refererede fra Regionsmødet  25/11

5.   Evaluering af arrangementer efterår 2018

a.   Tirpitz, god tur med ????? deltagere

b.   Besøg fra Kolding Sygehus

Godt arrangement med 30 deltagere

Gentages

c.    Verdens Diabetesdag 14/11

Risikotest 3 steder.

Julekurv til Lene og Heidi fra Sundhedscentret for assistance

?????? blev testet

d.   Gram Slot

???? blev testet

6.   Juleafslutning 23/1 2019

Vi hører nærmere

7.   Generalforsamling 20/2 2019

Tove som dirigent

På valg Klaus, Per og Inger

Else og Knud træder ud.

Vi søger efter forslag til bestyrelsesmedlemmer

Bagefter foredrag om rejser af Willesen. Per

8.   Øvrige arrangementer forår 2019

a.   Storcentret i marts JAS

b.   Verden set med andre øjne i april Klaus

c.    Pårørende i maj JAS

d.   Seniortræf 22/5

e.   Steno, JAS taler med Mogens i Fredericia

f.      Henning Beck Nielsen JAS

g.    Inger laver en facebook-gruppe for voksne diabetikere og deres pårørende

9.   Fornyet henvendelse fra Jerry Ritz

Besluttet at fastholde tidligere beslutning.

Sagen er lukket og vi ønsker ikke flere henvendelser.

Svar underskrives på vegne af bestyrelsen.

10.                          Rådgivende patientudvalg på Steno diabetes Center

Sendes til medlemmer Else

11.                          Presseindsats om type-2 diabetes og hjertesygdom

Vi afventer henvendelse

12.                          Næste møde

26/2 2019hos JAS

13.                          Orientering om Diabetesforeningens situation

 

 

 

 

 

Reflok290818

Referat af møde i bestyrelsen for Diabetesforeningens  lokalforening i Kolding Kommune 29. august 2018 hos Knud.

 

Deltagere: Else Christiansen, Inger Irene Hansen, Klaus Hynkemejer, Per Klingenberg, Knud Schwencke og John Arne Sørensen.

 

1.   Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.   Godkendelse af referat fra mødet 23/5

Godkendt

3.   Økonomi

44.517 i bank

4.  Siden sidst

Problem med kommunikationen vedr. skrabelodder.

5   Program efterår 2018, herunder Gram Slot og Verdens

Diabetes Dag

- 29/9 Tirpitz, afgang 9.00 fra Ejlersvej, hjemkomst ca. 16.30

Tilmelding ved betaling enten til Mobile Pay eller bank

Tilmeldingsfrist 14 dage.

- Den gamle by. Per vender tilbage

- Besøg fra afdelingen på Kolding Sygehus

Intet nyt. Kom 30/8. Det bliver i uge 43 eller 44. I bedes

melde tilbage hvilken dag der er bedst.

-         Intet nyt om Henning Beck-Nielsen. JAS rykker

-         VDD

JAS aftaler med Sundhedscentret om samarbejde

Inger, Knud og JAS deltager 14/11

-         Gram Slot

JAS melder tilbage om den 24. og 25/11

6. Program forår 2019

- Generalforsamling 20/2 kl. 19.00, underholdning?

- Henning Beck-Nielsen, JAS

- Storcentret marts, 9. eller 23. JAS

- Øjenlæge/fodterapeut

- Seniortræf

7. Fornyet henvendelse fra Jerry Ritz

Svar som besluttet på mødet 23/5. JAS

8. Steno Diabetes Center Odense

Orienteredes

9. Juleafslutning

23/2?

Per og Klaus

10. Næste møde

28/11 hos Else

11. Inger foreslog deltagelse i Seniordag 30/10.

JAS taler med Sundhedscentret.

300818

JAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflok230518

 

Referat af møde i bestyrelsen for Diabetesforeningens lokalforening i Kolding Kommune 23. maj 2018 hos Klaus.

 

Deltagere: Klaus Hynkemejer, Per Klingenberg, Knud Schwencke og John Arne Sørensen.

Afbud fra Else Christiansen og Inger Marie Hansen

 

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.     Godkendelse af referat fra mødet 6/3 2018

Godkendt

3.     Økonomi

41.245 kr. på kontoen

4.     Siden sidst

Intet

5.     Afholdte arrangementer, herunder redegørelse fra formanden om aflysningen af møde 11/4.

a.     10/3 Storcenter, godt arrangement, vi fik talt med mange og taget en del tests

b.     11/4 Jerry Ritz

Formanden redegjorde for aflysningen, da kun 2 meldte sig til og det videre forløb.

Tilslutning til i givet fald at dække halvdelen af hans transportudgifter.

c.      16/5 Seniortræf

Godt arrangement med tests og mange gode snakke

6.     Arrangementer 2. halvdel af 2018.

a.     29/9 Tirpitz, 100 kr. 50 personers bus. Klaus og Per

b.     Sept/okt Endokrinologisk afdeling. JAS

c.      Nov  Henning Beck- Nielsen. JAS

d.     14/11 Verdens Diabetes Dag i samarbejde med Sundhedscentret

e.     Ultimo nov. Jul i Den Gamle By. Klaus og Per

f.       Julemesse på Gram Slot?

Deadline for kalender er i begyndelsen af august.

7.     Landsindsamling 10/6

Knud og Else på Kolding Selvhjælp 14 – 17. JAS skaffer nøgle

Inger afløser Knud ved Rema i Seest

JAS kontakter banken om adgang den 11/6 kl. 8.30

Knud står for fortæring

8.     Næste møde

29/8 kl. 19.00 hos Knud

9.     Eventuelt

a.     Persondataforordning

b.     Drøftelse af rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.

 

300518

JAS

 

 

 

Reflok060318

 

Referat af møde i Diabetesforeningens lokalforening i Kolding kommune den 6. marts 2018 hos JAS

Deltagere: Else Christiansen, Knud Schwencke, Klaus Hynkemejer, Per Klingenberg, Inger Irene Hansen og JAS.

 

1. Konstituering

JAS formand, Klaus næstformand, Else kasserer og Knud tager sig af bøger og brochurer.

2. Kolding Storcenter 10/3

10-15

Inger, Knud og JAS

Else, Helle og Per???

Mødes 9.30

Udstyr Else og Knud

Knud bøger og brochurer

JAS spørger hvor vi skal stå og om vi må sælge skrabelodder.

3. Øvrige arrangementer forår 2018

Se pkt. 7 i referat fra 31/10 2017

Vi deltager i Sundhedscentrets indvielse 23/3

JAS undersøger om der er en ønskeseddel

Seniortræf. Vi deltager med 4.

Else melder videre.

4. Landsindsamling 10/6

JAS kontakter selvhjælp om lokale 14-16

Er gjort, dog er tiden rettet til 17.

Sidste år var vi der 13-17.

Vi anvender samme procedure som sidste år, således at vi kontakter tidligere indsamlere.

5. Næste møde

23/5 kl. 19 hos Klaus

6. Eventuelt

Ny bestyrelsesliste udarbejdes.

120318

JAS