Udskriv denne side

Referat 2019

 

 

Reflok191119

 

Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening i

Kolding kommune 19. november 2019 hos JAS

Deltagere: Klaus Hynkemejer, Inger Irene Hansen, Ellen Hindkær

og John Arne Sørensen

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 22/8 2019

Godkendt med bemærkning om opfølgning

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt md nyt punkt om medlem bosiddende uden for

Kolding Kommune

3. Økonomi

7811 kr. i banken excl. Særkonti

4. Siden sidst

Mail sendt til nye medlemmer og sms til dem uden mail

5. Afholdte arrangementer

5/10 tur til Fanø med 37 deltagere. Tilfredshed med turen

29/10 Besøg fra ambulatoriet på KS. 20 deltagere.

Godt arrangement

14/11 Tests på apoteker

Løve Storcenter 44

Ulve i Føtex 9

Vamdrup

Alle steder herudover mange samtaler

 

2

14/11 om aftenen i Sundhedscenter, foredrag om Steno

Diabetes Center Odense. 40 deltagere. Stor tilfredshed.

26/11 Foredrag om kost ligeledes i samarbejde med

Sundhedscentret

6. Arrangementer forår 2020

28/1 17.00 – 19.30 Foredrag om pårørende i samarbejde

med 7 andre foreninger. Udgift pr. forening ca. 1500 kr.

Foreningerne møder kl. 16.00

24/2 Generalforsamling

Marts fodterapeut?

April øjenlæge?

Maj Seniortræf. Er efterfølgende blevet aflyst.

6/6 på Store Torv i Storcentret med andre foreninger?

Der arbejdes videre med disse forslag

7. Generalforsamling 2020.

Bettina Fischer fortæller om udbud af diabetesvarer

Klaus, JAS og Ellen på valg.

Lokale er booket.

8. Samarbejde med andre patientforeninger

Indkaldelse og referat til bestyrelsesmedlemmer

9. Sundhedscenter, infokontor forår 2020

15/1 Klaus

19/2 Inger og Ellen

18/3 JAS

15/4 Klaus

20/5 ændres til 27/5 JAS

10. Landsdelsmøde 29/2

Klaus deltager

 

3

11. Medlem fra Vejen kommune

Godkendt. Meddeles HK

12. Næste møde

22/1 på Bramdrupdam Kro. Klaus.

13. Eventuelt

a. Vest til Inger

b. Julefrokost for medlemmer kan gøres for 150 kr.

 

261119

JAS

 

 

 

 

 

 

 1. Reflok210819

 1. Referat af møde i Diabetesforeningens lokalforening i Koldingkommune 21. august 2019.Deltagere:

 2. Inger Irene Hansen, Klaus Hynkemejer, Ellen Hindkærog John Arne Sørensen.

 3. 1. Godkendelse af referat fra mødet 9/5 2019Godkendt2. Godkendelse af

 4. dagsordenGodkendt3. ØkonomiKontering overdraget til Hovedkontoret.JAS tjekker

 5. særkonto ultimo 2018Køb af PC og printer. JAS>DBF4. Afholdte

 6. arrangementerSeniortræf. 60 testsGodt arrangement5. Arrangementer efterår

 7. 2019Fanø 5/10 OK. I kalenderenKolding sygehus. JAS > Ellen Grodum, uge 43 eller

 8. 44.Diætist, JAS>Heidi, november?Julemarked Gram slot. På linie med de andre

 9. lokalforeningertakker vi nej p.g.a. betingelserne.VDD 14/11. JAS> Else og Knud. OK

 10. med Inger og Ellen.JAS>Lene på SCFodterapeut sept/nov?

 11. 2Fællesarrangement med andre patientforeninger. OK medtilskud fra os.SDCO, forår

 12. 2020?Julefrokost for medlemmer. Vi tænker videre.6. GolfKlaus>medlemmer.Der var

 13. pressemeddelelse i JV 19/8.Er efterfølgende aflyst p.g.a. for få tilmeldinger.7. LOOP,

 14. åbent hus25/9. JAS8. Landsdelsmøde 14/9Interesserede melder sig til DBF9.

 15. Generalforsamling 202024/2. JAS10. Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer 26/10Til

 16. orientering11. Samarbejde med andre patientforeninger,

 17. herunderStorcenterJAS>Storcenter om datoer12. Sundhedscenter, cafe18/9 og

 18. 23/10 JAS20/11 Inger13. Betaling for afholdelse af bestyrelsesmøder.Ingen ændring14.

 19. Aftale om andet mødestedJAS>Sundhedscenter15. Udbud af diabetesvarerTil

 20. efterretning

 21. 316. Næste møde19/11 hos JAS17. Eventuelta. 22/1 Julefrokostb. Frivilligfest på

 22. seniorområdet 25/9 og på socialområdet27/9c. Slotssøbadet. JAS>Edvardd.

 23. Motivationsgruppeinstruktør. JAS>Klaus om annonceringpå hjemsiden.

 24. 290819JAS

Reflok090519


Referat af møde i bestyrelsen for Diabetesforeningens lokalforening iKolding kommune 9. maj

2019 kl. 19.00 hos KlausDeltagere: Inger, Klaus og JASAfbud fra Ellen


1. Godkendelse af dagsordenGodkendt med tilføjelse af prisaftale med Slotssøbadet og intro-

Kursus for bestyrelsesmedlemmer m. fl.2. Godkendelse af referat fra mødet 25/2Godkendt3.

ØkonomiInger sender saldo. 3260,00 kr.4. Afholdte arrangementer16/3 Kolding Storcenter, 80

tests30/4 Agnete Odgaard-Jensen, 20 deltagere5. Arrangementer forår 2019Seniortræf 22/5 10-

16JAS medbringer materiale. Vi mødes kl. 14.00Golf 14/5, senere flyttet til 28/56. Arrangementer

efterår 2019Tur til Fanø 5/10. Klaus arbejder videre. 200 kr i egenbetalingKolding Sygehus,

primo oktoberDiætistSDCOVerdens Diabetes Dag 14/11FodterapeutMadlavning på

Sundhedscentret ?


2Gram Slot, julemesse?Julefrokost?7. Møde mellem Regionsudvalg og lokalforeninger om

dagsorden tilrepræsentantskabsmøde 25/5. Inger og Klaus deltager.8. Udbud af

diabetesvarerSendes nu i udbud.Følges op.9. Generelt om samarbejde med

kommunenAnnoncering af cafe på SundhedscentretJAS deltager i regelmæssige møder med

andre patientforeninger10.10. Leje af boksVi har en boks hos Boxit11. Næste møde19/8 kl. 19.00

hos Inger, Tøndervej 12012. Eventuelta. Betaling for afholdelse af bestyrelsesmøderb. Aftale om

andet mødested

 • 170519JAS

Reflok260219

 


Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening iKolding kommune den 26/2 2019

hos JAS.Deltagere: Inger Hansen, Klaus Hynkemejer og JAS. Afbud fra Ellen Hindkær.

Dagsorden:1. Konstitution2. Arrangementer forår

20193. Arrangementer efterår 20194. Deltagelse i repræsentantskabsmøde5. Næste møde6.

EventueltAd 1. Klaus næstformand + hjemmeside + mail til medlemmer.Inger kasserer og JAS

formandKlaus kontakter Diabetesforeningen om kursus for nyeBestyrelsesmedlemmer og

kasserere.Else overdrager til Inger og JAS aftaler med Knud omBøger og brochurer.Ad 2.

Arrangementer er i på vores hjemmeside og foreningens

2kalender.14/3 Foredrag i samarbejde med Sundhedscentret16/3 Kolding Storcenter, Inger, Ellen

og JAS 4/4 Foredrag i samarbejde med Sundhedscentret 30/4 Foredrag med blind diabetiker 22/5

Seniortræf. Inger, Klaus og JASOpstilling 21/5 kl. 14.00’ 22/5 10 – 16Ad 3. JAS udarbejder

program.Fællesmøde med Osteoporoseforeningen?UdflugtAd 4. Klaus repræsenterer os.Ad 5.

Forslag om 24, 25 eller 26/4 eller 6/5 eller 9/5Ad 6. JAS søger Dorothea Christoffersens fond om

støtte


200319 JAS