Udskriv denne side

Referat 2017

 

 

 

Reflok311017

 

Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening i Kolding Kommune 31. oktober 2017 hos JAS (Helle)

 

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.    Godkendelse af referat fra mødet 6/9 2017

Godkendt

3.    Økonomi

50.677,56 kr. i banken

4.    Siden sidst

Intet ud over dagsordenspunkter

5.    Evaluering af arrangementer efterår 2017

Kolding Sygehus 20 deltagere, 10 mødte ikke op

Easis 30

Vadehavscenter 25

Gode arrangementer

Sundhedscenter. Ingen i september og oktober

6.    Arrangementer resten af 2017

a.     Verdens Diabetes Dag

Knud –Løve

Klaus- Sønderbro

JAS- Vamdrup

Alle steder 11-14

Knud gør materiale klar.

Susanne fra Sundhedscentret deltager på begge apoteker i Kolding. Dækker 13-14 på Sønderbro.

Lene fra Sundhedscentret tager med til Vamdrup

b.    Gram Slot

18/11

Else, Per, Klaus og JAS deltager.

Per og JAS besøgte julemessen 5/11 og konstaterede følgende:

Vi behøver ikke at medtage juleudsmykning.

Der er god bordplads

Der er brochurer

Der er roll ups

Vi skal medtage højt bord, bøger, konkurrencekasse og sponsorerede varer.

JAS laver konkurrence

Klaus taler med Easis og Fribol

JAS undersøger om vi kan sælge skrabelodder

7.    Arrangementer 2018

a.     Generalforsamling 21/2

b.    Besøg på Sundhedscenter. JAS

c.     Storcenter 10/3. Knud sender billeder.(Er gjort)

d.    Henning Beck-Nielsen efterår. JAS

e.     Helle arbejder videre med Diabetes og psyken. April/maj

f.       Seniortræf  16/5

g.     Jerry Ritz. JAS sender materiale

h.    Tirpitz, efterår ?

i.       SDCO JAS

j.       KS på besøg i september/oktober

8.    Drøftelse med 2 unge om hhv. anvendelse af sociale medier og

arrangementer for unge(18-30)

Helle arbejder videre med et arrangement for unge, max 25.

Med en pris pr. person på 300 kr. bliver egenbetalingen  50 kr.

Finder sted ultimo jan./primo feb.

 

Helles datter vil administrere en facebookgruppe for lokalforeningen.

9.    Næste møde

24/1 2018 i Bowl and Fun fra kl. 17.45. Per

10.                  Eventuelt

Aftale med Sundhedscentret om arrangementer søges etableret.

 

061117

JAS

 

 

 

 

 

 

 

Reflok060917

 

Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening i Kolding Kommune 6/9 2017 hos Else.

Til stede: Alle undtagen Per, der havde meldt afbud.

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.    Godkendelse af referat fra mødet 2/5 2017

Godkendt

3.    Økonomi

I bank 27/8 42.268,78 kr.

4.    SBD status

75.707,03 kr.

Evaluering sendt, især med fokus på kollision mellem salg af skrabelodder og landsindsamlingen.

5.    Evaluering af arrangementer forår 2017

Ingen bemærkninger

6.    Arrangementer efterår 2017

a.     Aftalt

25/9 KS, 12/10 Easis, 28/10 Vadehavscenter

Else sender reminder

b.    VDD 14/11

Oplæg godkendt

c.     Henning Beck Nielsen, 28/11? JAS

d.    Sundhedscenter.

20/9 Klaus, 25/10 Else, 15/11 Helle

7.    Arrangementer forår 2018

a.     Generalforsamling, 21 eller 22/2. JAS

Helle, Knud og JAS på valg.

Foredrag af Charlotte?

b.    Besøg på Sundhedscenter, JAS

c.     Storcenter. 10/3 eller 24/3. JAS

d.    På næste bestyrelsesmøde inviteres 2 unge m.h.p. drøftelse af aktiviteter for unge. Helle og Else. Inviteres kl. 20.

e.     Diabetes og psyken. 17., 18. eller 19/4. Helle

f.       Seniortræf. Dato fra Else

 

 

8.    Børne-familiegruppen

Intet nyt

9.    Deltagelse i regionsmøde 30/9

Egen tilmelding

10.                            VDD på Gram slot

Foregår i weekenderne i ugerne 44, 45 og 46

1 dag. Tilbagemelding til JAS

11.                            Næste møde

31/10 kl. 19.00 hos Helle.

Gæster kl. 20.00

12.                            Eventuelt

a.     Frivillig fredag 29/9

b.    Kurser for bestyrelsesmedlemmer

190917

JAS

 

 

 

 

 

 

Reflok020517

 

Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening i Kolding Kommune 2/5 2017 hos Per.

Til stede: Alle undtagen Helle, der havde meldt afbud

1.    Godkendelse af dagsorden

Økonomi tilføjet

2.    Godkendelse af referat fra mødet 27/2

Godkendt

3.    Økonomi

37.195 kr. i banken

4. SBD

a. Status. 102 ruter

b. Lokale. Kolding Selvhjælp 13-17. JAS henter nøgle.

Knud skaffer vand og frugt

c. Optælling. Fra kl. 8.30 i banken. JAS og Knud starter.

5. Arrangementer forår 2017

a. Golfens dag

b. Seniortræf 17/5

Opstilling fra kl. 14.00 16/5. 6 kogebøger afleveres 16/5

Kaffe i hallen fra kl. 9.30 17/5

6. Arrangementer efterår 2017

a. 17/9 Sejltur med Mira. JAS kontakter børnefamilierne.

b. Easis 4/10. Er flyttet til 12/10. Lokale OK

c. Vadehavscenter. 80 kr. person i entre. 900 kr. for rundvisning

Rundvisning og spisning 28/10

Takst 75 kr. pr. person.

Afgang kl. 9.00, retur kl. 15.00

Klaus og Per

d. Henning Beck Nielsen.

21/11 kl. 19.00 JAS

Vi skal finde en ny dato, da der er kommunalvalg 21/11.

e. Besøg på Kolding Sygehus.

Enten 18, 25 eller 26/9. Er meddelt sygehuset

f. VDD 14/11. På næste møde.

7. Arrangementer senere.

a. Besøg på Sundhedscentret i januar eller februar. JAS

8. Sundhedscenter

a. 10/5 Else

b. Madhold 8/5. JAS hilser fra foreningen. Knud bøger enten

15. eller 22/5

c. Efterår 2017. 16/8, 19/9, 25/10 og 15/11.

JAS 16/8

d. JAS refererede fra møde 24/4. Referat sendes.

9. Næste møde. 6/9 hos Else

10. Eventuelt

Knud deltager på repræsentantskabsmødet 20/5 i stedet for Else.

 

300517

JAS

 

 

 

 

 

Reflok270217

 

Referat af møde i bestyrelsen for Diabetesforeningens lokalforening i Kolding kommune 27. februar 2017 kl. 19 hos JAS.

Deltagere, alle undtagen Helle

 

1.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.   Godkendelse af referat fra mødet 24/1 2017

Godkendt

3.   Konstituering

Klaus næstformand, Else kasserer og JAS formand.

4.   Arrangementer forår 2017

a.   Kolding  Storcenter 18/3 10-15

Knud, rundt bord, 1 testsæt, brochurer og bøger

Else, bord og stole

JAS testsæt

b.   Koncert på Gram slot 22/4

Info sendes endnu en gang til medlemmer

c.    Besøg på Kolding sygehus, der rykkes for konfirmation

d.   Golfens dag 29/4

Aftalt med Birkemose, at vi kan komme kl. 11 til instruktion, kan spille fra kl. 12.

e.   Seniortræf  17/5

Knud, Else og JAS. Klaus giver Else besked om deltagelse.

Er givet med ja.

Opstilling 16/5. Else og Knud

f.      Frem. Samlet pris 31.000 kr. For dyrt.

Klaus undersøger Mira. Er gjort og turen udsat til august.

g.    SBD.

Per: Liva Domhusgade

Knud: Rema 1000 Seest/Netto

Klaus: Rema 1000 Sdr. Bjert

Alle steder booket

JAS sørger for kalender

5.   Sundhedscenter

15/3 JAS

19/4 Klaus

10/5 Else

6.   Bøger

½ pris til lager er tømt

7.   Arrangementer i efteråret 2017

4/10 Easis. Lokale JAS

Tur til Vadehavscenter, Klaus

Besøg på Sundhedscenter, når det er taget i brug

Henning Beck Nielsen i november

14/11 VDD

8.   Næste møde

2/5 hos Per

9.   Eventuelt

Intet

 

190317

JAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflok240117

 

Referat af bestyrelsesmøde i Diabetesforeningens lokalforening i Kolding Kommune 24. januar 2017 hos Knud.

 

Til stede: Else Christiansen, Helle Nygaard, Knud Schwencke, Klaus Hynkemejer, Per Klingenberg og John Arne Sørensen.

 

1.   Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.   Godkendelse af referat fra møde 19/9 2016

Godkendt

3.   Siden sidst

Intet

4.   Regnskab 2016

Indtægter 43.023,70 kr. ,udgifter 19.180,22 kr.

Blandt indtægterne en donation på 10.000 kr.

Regnskabet er godkendt af hovedkontoret.

Alt til foredragsholdere vil  fremtidigt blive konteret som honorar.

JAS underskrev regnskabet.

5.   Afholdte arrangementer

a.   Politimuseum 22/9  20 delt.

b.   Novo Nordisk 11/10  35 delt.

c.    Diætist 24/10              40 delt.

Alle 3 gode arrangementer

d.   VDD 14/11  Risikotest på Løve, Sønderbro og Vonsildhave,

43 testet. Fungerede godt.

Vi blev ikke repræsenteret i Vamdrup på apoteket, da der var aftalt blodsukkermålinger.

e.   Sundhed for fysisk handicappede på Sundhedscentret.

For lidt tid ved standene.

6.   Sundhedscenter

a.   Møde 8/12, referat sendt

b.   Diabetesskole, JAS repræsenterede foreningen

c.    Åben rådgivning

Vi efterlyser mere pr fra centrets side

Der kom ingen i november, 18/1 1.

Klaus tager 22/2 og JAS  15/3

7.   SBD 2016

Resultatet blev 82.000 kr., en stigning på over 50% i forhold til 2015.

8.   SBD 2017

11/6

Vi ringer til dem, der samlede ind i 2016, øvrige kontaktes af Hovedkontor. JAS.

JAS taler med Den Danske Bank om mulighed for aflevering.

REMA Sydbanegade som ulighed for afleveringssted for bøsser. Frugt og vand? Helle

Pavillion.

9.   Donation

Arrangement for børnefamilier. Tur med FREM. Lørdag/Søndag 27/28 maj? 10-17, fleksibelt. Frokost.

Klaus

10.                       Livet som pårørende i Kolding Kommune

Se mail sendt til bestyrelsen 20/12 2016.

11.                       Kommende arrangementer

a.   Besøg på Kolding Sygehus

JAS har kontakt

b.   Storcenter 18/3

Er aftalt. Vi har det fornødne udstyr.

c.    Golf

Golfens dag 2016 blev ikke til noget i Kolding, da begge klubber skiftede manager.

JAS kontakter klubberne for et tilsvarende arrangement i foråret.

d.   Seniortræf 17/5

Vi deltager med en stand. Else har kontakten.

e.   SBD 11/6

Se pkt. 8.

f.      Pumper, sensorer, målinger til efteråret. Helle

g.    Easis til efteråret. Klaus

h.   Henning Beck Nielsen, JAS

12.                       Flash glukosemåling

Kolding Kommune har sat bevillinger  i bero, afventer ankenævnet, der vil komme med en principiel afgørelse om et par måneder, om det er et behandlingsredskab eller hjælpemiddel.

13.                       Generalforsamling

a.   Dirigent. Tove har givet tilsagn

b.   Beretning. JAS sender et udkast.

c.    Valg. Else, Klaus og Per er på valg. Alle genopstiller.

14.                       Nye medlemmer

Else mailer og JAS ringer

15.                       Afslutning 2016

Bowl og spisning, 13/2 kl. 18. Klaus

Er på plads, mødetid 17.40.

16.                       Næste møde

Konstituerende møde hos JAS 27/2.

17.                       Eventuelt

Bøger.

Drøftede at sælge bøger med rabat

Nye bøger indkøbe 1 eksemplar og henvise medlemmer til at bestille på nettet.

Tages op på næste møde.

Dog besluttedes, at sende email til medlemmer om, at bøger kan købes med rabat ved general forsamlingen 6/2.

010217 JAS